Opsætning og ændring af MIME typer

Hvis du ønsker at justere eller redigere de MIME typer der er opsat på serveren, kan dette gøres ved at rette i din web.config fil, eller ved at forbinde med IIS Manager og via den rette i web.config filen.

I web.config filen bruges mimeMap elementet: http://www.iis.net/ConfigReference/system.webServer/staticContent/mimeMap

Artikel fra support-kategorien: ASP & ASP.NET