Flere domæner på samme webhotel

Du kan have et ubegrænset antal ekstra domæner på samme webhotel hos Simply.com.

Hvis du bestiller et webhotel kan du via vores kontrolpanel tilknytte flere domæner til samme webhotel, det kalder vi et domænealias.

Det er med denne løsning også muligt at vise forskelligt indhold for hvert domæne, ved at bestemme hvilken mappe på webhotellet domænet skal hente indholdet fra. Dette vælges under oprettelse af dit domænealias.

Når man besøger et domænealias i sin browser, vil adresselinjen ikke ændre sig, dermed vil den besøgende ikke kunne se der er tale om et tilknyttet domæne. Med denne løsning, er det dermed muligt at have rigtig mange domæner bruge samme webhotel, uden en besøgende kan se forskel.

Opsætning af domænealias

For at kunne tilknytte et domæne skal du blot bestille det nye domæne som en 'DNS Service' via vores hjemmeside. Det er vigtigt du bestiller DNS Servicen på samme konto som dit webhotel ligger på.

Når du har bestilt din nye DNS Service, sammen med domænet - kan du under menupunktet 'Website' i vores kontrolpanel, opsætte domænealias til dit webhotel. Menupunktet findes ved først at vælge webhotellet, du vil tilknytte domænet til, inde i kontrolpanelet.

Det er også muligt, med DNS Service produktet, blot at opsætte 301 URL viderestillinger til dit webhotel. Dette gøres nemt via menupunktet 'DNS' for den enkelte DNS Service. Med valg af denne løsning ændres adressefeltet dog i browseren, men evt. problemer med 'duplicate content' løses.

Artikel fra support-kategorien: Generelt