Opsætning af mail i Outlook App (Android)

Sådan tilføjer du din mailkonto i Outlook til Android.

OBS: Enhver reference til test@simply-example.com skal naturligvis erstattes med din egen e-mail adresse.

1. Åbn Outlook-app'en.

Hvis det er første gang du bruger app'en, bliver du mødt af denne skærm:

Tryk på Tilføj en konto.

Hvis du bruger app'en i forvejen, og bare vil tilføje endnu en mailkonto, kan du trykke på mappe-ikonet:

Tryk derefter på:

2. Tilføj konto

Indtast din mailadresse og tryk Fortsæt.

3. Vælg kontotype

Vi anbefaler at du vælger IMAP.

4. Tilslut til IMAP

Her skal du taste følgende:

Mailadresse: Din e-mail adresse
Adgangskode: Adgangskoden til din e-mail adresse
Vist navn: Dit navn
Beskrivelse: Det er valgfrit, om du vil udfylde dette felt. Vi anbefaler at du taster din e-mail adresse her.

Når du har udfyldt disse oplysninger, tryk da på Avancerede indstillinger.

5. Angiv Avancerede indstillinger

IMAP-server til indgående mail
IMAP-værtsnavn: mail.simply.com:993
IMAP-brugernavn: Din e-mail adresse
IMAP-adgangskode: Adgangskoden til din e-mail adresse

SMTP-server til udgående mail
SMTP-værtsnavn: smtp.simply.com:465
SMTP-brugernavn: Din e-mail adresse
SMTP-adgangskode: Adgangskoden til din e-mail adresse

Når du har udfyldt alle indstillingerne, tryk da på fluebenet, som pilen på billedet peger på.

Artikel fra support-kategorien: Mail