Opsætning af mail i Outlook App (Android)

Sådan tilføjer du din mailkonto i Outlook til Android.

OBS: Enhver reference til test@simply-example.com skal naturligvis erstattes med din egen e-mail adresse.

  1. Åbn Outlook-app'en.

Hvis det er første gang du bruger app'en, bliver du mødt af denne skærm:

Tryk på Tilføj en konto.

Hvis du bruger app'en i forvejen, og bare vil tilføje endnu en mailkonto, kan du trykke på mappe-ikonet:

Tryk derefter på:

  1. Tilføj konto

Indtast din mailadresse og tryk Fortsæt.

  1. Vælg kontotype

Vi anbefaler at du vælger IMAP.

  1. Tilslut til IMAP

Her skal du taste følgende:

Mailadresse: Din e-mail adresse
Adgangskode: Adgangskoden til din e-mail adresse
Vist navn: Dit navn
Beskrivelse: Det er valgfrit, om du vil udfylde dette felt. Vi anbefaler at du taster din e-mail adresse her.

Når du har udfyldt disse oplysninger, tryk da på Avancerede indstillinger.

  1. Angiv Avancerede indstillinger

IMAP-server til indgående mail
IMAP-værtsnavn: mail.simply.com:993
IMAP-brugernavn: Din e-mail adresse
IMAP-adgangskode: Adgangskoden til din e-mail adresse

SMTP-server til udgående mail
SMTP-værtsnavn: smtp.simply.com:465
SMTP-brugernavn: Din e-mail adresse
SMTP-adgangskode: Adgangskoden til din e-mail adresse

Når du har udfyldt alle indstillingerne, tryk da på fluebenet, som pilen på billedet peger på.

Problemer med at oprette forbindelse?

Outlook-app'en er ikke fejlfri. Ofte vil app'en ikke oprette forbindelse efter kontoen er blevet oprettet. Dette problem løses oftest med følgende procedure:

  • Fjern kontoen fra Outlook-appen
  • Afinstaller app'en
  • Genstart enheden (vigtigt)
  • Geninstaller app'en
  • Tilføj mailkontoen i app'en på ny

Oplever du fortsat problemer med at oprette forbindelse til mailkontoen i Outlook-app'en, skal du sikre dig at du bruger de nøjagtige oplysninger som anført i ovenstående guide. Hvis det er tilfældet, og du stadig ikke kan oprette forbindelse, kan du kontakte vores support for nærmere hjælp.

Artikel fra support-kategorien: Mail