Simply.com samsvar

Denne siden oppdateres fortløpende med relevant innhold om personopplysninger, sertifiseringer og sikkerhet.

Hva er personopplysninger?

I henhold til den nye personvernforordningen blir personopplysninger vanligvis kategorisert som generelle opplysninger og sensitive opplysninger.

Generelle opplysninger kan f.eks. være navn, adresser, e-postadresser og telefonnumre til dine ansatte eller kunder.

Sensitive opplysninger kan være rase, politisk overbevisning eller informasjon om straffbare forhold.

Har du f.eks. en nettbutikk hvor kundene må oppgi navn og e-postadresse for å bestille, eller en fotballklubb der medlemmer kan registrere seg, er du behandlingsansvarlig for dataene som innhentes og oppbevares på netthotellet.

Databehandler

Dersom bedriften eller foreningen din ligger på et netthotell hos oss, er du ansvarlig for alle personopplysninger som oppbevares og innhentes.

Da Simply.com oppbevarer disse personopplysningene på våre tjenere, vil vi fungere som databehandler.

Du bør derfor inngå en databehandleravtale med oss. Du kan få tilgang til databehandleravtalen, samt signere den, direkte fra kontrollpanelet vårt.

Har du spørsmål om databehandleravtalen eller personvernforordningen, kan du kontakte en rådgiver på området.

Gå til databehandleravtale

Krever at du er logget inn i kontrollpanelet vårt

Underdatabehandlere

I listen nedenfor finner du en oversikt over Simply.coms underdatabehandlere.

Når Simply.com, i rollen som databehandler behandler personopplysninger på vegne av en kunde, kan de nevnte underbehandlerne benyttes til å utføre behandling innenfor deres funksjonsområde.

Virksomhet Land Funksjon
Ping IT DK Sletting og destruksjon på utfasede lagringsmedier og maskinvare
B4Restore DK Utsetting av tjenester knyttet til IBM Spectrum (TSM)-sikkerhetskopi
Webnode CZ Nettsidedesigner

Behandlingsansvarlig

Når du er direkte kunde hos Simply.com, er vi behandlingsansvarlig for opplysningene du sender til oss. Vi bruker først og fremst disse opplysningene til støtte og fakturering, samt til registrering av domener på dine vegne.

Personvern

Her kan du finne en beskrivelse av personvernerklæringen vår, som bl.a. omhandler bruk av denne nettsiden.

Les personvernerklæringen