URL vidarebeforfdring

Om du vill vidarebefordra en domän till en annan webbadress kan detta göras via vår DNS-administration, som du hittar i vår kontrollpanel.

Om det webbhotell du vill vidarebefordra till ligger på Simply.com kan du också beställa den nya domänen som en extra domän, vilket görs via Administrationsmenyn i Kontrollpanelen.

Gör följande för att skapa en ny URL-vidarebefordran:

  1. Logga in på din kontrollpanel och välj domänen.
  2. Välj "DNS" från menyn
  3. Under "URL-vidarebefordran" kan du nu välja hur din vidarebefordran ska fungera.
  4. Tryck på "Konfigurera vidarekoppling av samtal"

Observera att du inte kan ställa in vidarebefordran till adresser som i sin tur vidarebefordrar vidare.

Artikel från supportkategorin: Domän & DNS

Andra relevanta artiklar