URL vidarebefordring

Om du vill vidarebefordra en domän till en URL, kan detta göras via vår DNS-administration, som du hittar i vår kontrollpanel.

Om det webbhotell du vill vidarebefordra till ligger på Simply.com, kan du också beställa den nya domänen som ett domänalias, vilket görs via Administration i Kontrollpanelen.

Gör följande för att skapa en ny URL-vidarebefordran:

  1. Logga in på din kontrollpanel och välj domänen.
  2. Välj "DNS" från menyn
  3. Under "URL-vidarebefordran" kan du nu välja hur din vidarebefordran ska fungera.
  4. Tryck på "Aktivera vidarebefordran"

Observera att du inte kan ställa in vidarebefordran till en URL som i sin tur vidarebefordrar vidare.

URL vidarebefordran via .htaccess (PHP webbhotell)

Du kan också vidarebefordra dina besökare till en annan domän via .htaccess filen på ditt webbhotell.
Om du lägger till följande kodrad i domänens .htaccess fil kommer dina besökare vidarebefordras från olddomain.com till otherdomain.com

RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://domænenavn.tld/ [R=301,L]

Artikel från supportkategorin: Domän & DNS

Andra relevanta artiklar