Upprätta din e-post på din Apple-enhet


Du ska öppna www.simply.com/ios/ på din iPhone, iPad eller Mac