Statistik

Vår statistik analyserar loggfilerna på våra webbservrar och genererar en rapport utifrån detta.

Simply.com statistik

Då besöksstatistiken INTE använder sig av cookies, kan data vara oprecis i förhållande till andra verktyg.