Statistikk

Statistikken vår analyserer loggfilene på nettjenerne våre og genererer en rapport basert på dette.

Simply.com statistikk

Da besøksstatistikken IKKE gjør bruk av cookies, kan dataene være upresise i forhold til andre verktøyer.