Vilket FTP program rekommenderar ni?

Vi rekommenderar att våra kunder använder sig av FlashFXP (http://www.flashfxp.com) eller Filezilla (https://filezilla-project.org/).

Båda två är väldigt stabila och enkla FTP-program.

Artikel från supportkategorin: FTP