Inställning av email i Mozilla Thunderbird 2

Du kan hämta Mozilla Thunderbird, gratis, från http://www.mozilla.org/products/thunderbird/releases/#install

[1] När du först öppnar Mozilla Thunderbird kommer du att mötas av denna bild (Om det inte är fallet skall du välja File/Fil -> New/Ny -> Account/Konto)

[2] Välj "E-mail account"/"E-post konto" och klicka på "Next"/"Nästa"

Du kommer nu att mötas av denna bild där i du fyller i ditt namn och den e-postadress du gärna vill kolla åt

[3] Här fyller du i de servrar du vill kolla e-post från, ingående server är mail.dindomän.se, din utgående server skall du höra med din Internetleverantör om, du kan även hitta en lista https://www.simply.com/support.faq.php?f=2&e=7

[4] I denna bild skall du fylla i ditt användarnamn till det konto du vill kolla. Det är alltid det samma som den e-postadress du vill kontrollera.
Dvs. Om du vill kolla info@dindomain.se skall ditt användarnamn också vara info@dindomain.se.

Det utgående användarnamnet blir du endast frågad om om din utgående server kräver godkännande, vanligtvis är det inte så fallet.

[5] Ange namnet på ditt nya konto, normalt detsamma som e-postadressen

[6] Du är nu klar och Mozilla Thunderbird visar dig en resumé över din nya inställning.

Nästa gång du kollar e-post frågar programmet efter ett lösenord till kontot - här skall du fylla i det lösenord som hör till e-postadressen.

Artikel från supportkategorin: Mail