Käyttöehdot

Kiitos, että luet ehdomme.

Ehdomme on kirjoitettu sekä sinun että meidän suojelemiseksi. Yleisesti emme yritä tehdä asioinnistasi kanssamme vaikeaa tai pyydä esikoistasi tai muuten esittä kohtuuttomia vaatimuksia.


1 Johdanto

1.1 Nämä ehdot on tarkoitettu kuvaamaan asiakkaan ja Simply.comin välisen vuorovaikutuksen ehtoja.

1.2 Ehdot koskevat kaikentyyppisiä Osapuolten välisiä sopimuksia edellyttäen että asiakas on hyväksynyt ehdot.

1.3 Jos yksityinen henkilö tekee sopimuksen Simply.com:in kanssa.Löydä allaoievasta tiedot kyseistä sopimusta koskevista kuluttajaehdoista.

1.4 Simply.com varaa oikeuden tehdä jatkuvasti muutoksia ehtoihin ilman ennakkoilmoitusta, kuitenkin edellyttäen, että päivitetyt ja sovellettavat ehdot ovat aina saatavilla Simply.comin verkkosivuilla. Jos muutos katsotaan olennaiseksi kuluttajille ilmoitetaan muutoksesta 30 päivän varoitusajalla

2 Käsitteistö

2.1 Ehdot" määritellään näiksi ehdoiksi.

2.2 Simply.com" on lyhenne Simply.com A/S, CVR.nr. 29412006

2.3 Ratkaisu" määrittelee palvelut ja tuotteet joita Simply.com tarjoaa asiakkaalle.

2.4 "Partnerit" on yhteistermi asiakkaalle ja Simply.com-sivustolle.

2.5 "Tili" tarkoittaa Simply.com-tiliä, jonka kautta Ratkaisut määrätään ja niitä hallinnoidaan.

2.6 "Tilaussopimusta" käytetään webhotellituotteiden ostoihin Simply.com-sivuston kautta.

2.7 "Liikenne laskee internet-pohjaisen liikenteen Ratkaisujen perusteella,jokta toimitetaan Simply.comin infrastruktuurin ja internetyhteyden avulla.

3 Maksuehdot, hinnat ja maksut

3.1 Kaikki Simply.com-sivuston hinnat on yleensä ilmoitettu EUR/DKK/SEK. Se että sisältyykö arvonlisävero hintaan riippuu kyseisestä valuutasta ja se ilmoitetaan aina verkkosivustolla

3.2 Kaikki Ratkaisut on yleisesti ottaen maksettava verkkomaksulla

3.3 Asiakas voi päivittää tai alentaa Ratkaisuaan maksutta ohjauspaneelinsa kautta.

3.4 Mikäli asiakas päivittää tuotteen on asiakkaan maksettava alkuperäisen tuotteen ja päivitetyn tuotteen hintaero alkuperäisen sitoumuksen jäljellä olevalta ajalta. Päivitetty tuote laskutetaan itsenäisesti vasta seuraavasta laskutusjaksosta alkaen.

3.5 Mikäli asiakas alentaa tuotteen on asiakkaan maksettava alkuperäisen tuotteen ja päivitetyn tuotteen hintaero alkuperäisen sitoumuksen jäljellä olevalta ajalta. Päivitetty tuote laskutetaan itsenäisesti vasta seuraavasta laskutusjaksosta alkaen.

3.6 Simply.com pidättää oikeuden kirjoitusvirheisiin, hintamuutoksiin, lopetettuihin tuotteisiin ja alihankkijoiden toimitushäiriöihin.

3.7 Simply.com voi muuttaa kaikkia hintoja ja maksuja vähintään kuukauden varoitusajalla. Nykyisten sopimusten hintasääntely astuu voimaan seuraavalla laskutuskaudella.

3.8 Mikäli Simply.com:sta riippumattomia olosuhteita esiintyy, mukaan lukien lakisäädösten tai laillisten ehtojen muuttuminen, sekä Simply.comin alihankkijoiden hinnankorotukset on Simply.comilla on oikeus nostaa hintoja ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli energiakustannukset nousevat, Simply.com varaa oikeuden periä vastaavan energiamaksun kattamaan kohonneet energiakustannukset. Tällaisista hinnanmuutoksista ja maksuista tulee ilmoittaa asiakkaalle vähintään kuukauden varoitusajalla.

4 Luominen

4.1 Simply.com aloittaa Ratkaisun luomisen välittömästi saatuaan asiakkaan maksun.

4.2 Sopimuksen tekeminen Simply.comin kanssa edellyttää että asiakas on täysi-ikäinen tai hänellä on voimassa oleva täysi-ikäisen huoltajan suostumus tai rekisteröity yritys. Jos näin ei ole, sopimusta ei voida tehdä.

4.3 Luomisen jälkeen asiakas saa sähköpostin, jossa on tiedot tilatusta Ratkaisusta sekä lisäohjeita asiakkaalle.

5 Omistajuus

5.1 Henkilö jonka tiedot on rekisteröity Simply.com-tilille on tilin laillinen omistaja, mukaan lukien tilillä olevat Ratkaisut.

5.2 Kaikki joille asiakas on myöntänyt käyttöoikeuden tiliin voi laillisesti hallita ja muuttaa Tiliin liittyviä Ratkaisuja ja tietoja.

5.3 Mikäli asiakas päivittää tilinsä uusilla tiedoilla, whois-tietokannan tiedot yritetään automaattisesti päivittää uusilla tiedoilla kaikille kyseiselle tilille rekisteröidylle verkkotunnuksille. Siksi Simply.com pitää aina tilin omistajaa verkkotunnuksen omistajana.

6 Verkkohotelleiden ehdot

6.1 Yleistä

6.1.1 Lähtökohtana on että Tilaussopimus on voimassa 12 täyttä kuukautta webhotellin tilauspäivästä ja joka vuosi tilaussopimusta voidaan jatkaa uudella jaksolla.

6.1.2 Jos Tilaussopimusta ei jatketa sopimus päättyy ilmoitettuna päättymispäivänä. Vanhenemisen jälkeen asiakkaalla ei ole enää pääsyä tietoihin. 2 viikkoa tilaussopimuksen alkuperäisen päättymisen jälkeen tuote poistetaan kaikkien siihen liittyvien tietojen kanssa. Tämän jälkeen Tilaussopimus katsotaan päättyneeksi.

6.2 Verkkohtoelleiden käyttö

6.2.1 Simply.comin Ratkaisujen ei ole tarkoitus toimia ulkoisena kiintolevynä tietojen, kuten zip-, mp3-, avi-, iso- ja vastaavien tallentamiseen, vaan toimia näyttö-/myyntialustana liikemiehille ja yksityishenkilöille. Näin ollen suurempia tiedostoarkistoja ei saa olla ladattavissa ilmaiseksi ladattavaksi tai näytettäväksi/suoratoistoksi ilman ennakkosopimusta Simply.comin kanssa.

6.2.2 Simply.com arvioi jatkuvasti komentosarjojen/ohjelmien/datan toimintaa, mikä saattaa kuormittaa palvelimen tai aiheuttaa kaatumisia. Jos näin on voi Simply.com milloin tahansa tilapäisesti sulkea pääsyn kyseiseen webhotelliin. Tämä tapahtuu kuitenkin yleensä yhdessä asiakkaan kanssa.

6.2.3 Mikäli tuotetta käytetään roskapostin lähettämiseen tai tietojenkalasteluun jne. Simply.com pidättää oikeuden tilapäisesti sulkea pääsyn tuotteeseen ilman erillistä ilmoitusta, kunnes ongelma on korjattu. Tämä pätee myös silloin kun tuotteen omistaja ei olisi tietoinen mainitusta väärinkäytöstä tai olisi siitä suoraan vastuussa.

6.2.4 Yleissääntönä on että Simply.com tarjoaa ilmaista liikennettä kaikille verkkohotelleille. Tämän törkeä väärinkäyttö voi kuitenkin johtaa poissulkemiseen Simply.comin palvelimilta tai kaistanleveyden rajoittamiseen. Törkeä väärinkäyttö voi olla esimerkiksi sivuston sisältöä koskevien sääntöjen rikkomista ja suhteettoman suurta liikenteen kulutusta.

7 Verkkotunnusten ehdot

7.1 Verkkotunnuksen rekisteröinti

7.1.1 Tilattaessa verkkotunnusta asiakas vakuuttaa että hänen verkkotunnuksen käyttönsä ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Simply.com ei ole vastuussa kolmannen osapuolen menetyksistä jotka johtuvat asiakkaan verkkotunnuksen virheellisestä käytöstä.

7.1.2 Simply.com tarjoaa verkkotunnuksensa testaajan asiekkaidensa käyttöön. Tämän avulla asiakas voi tarkistaa onko verkkotunnus saatavilla. Simply.com ei voi taata että on mahdollista rekisteröidä jokainen verkkotunnus joka löytyy verkkotunnustestaajan kautta.

7.1.3 Rekisteröiessään verkkotunnuksia Simply.com-sivustolla (lukuun ottamatta .dk-verkkotunnuksia) tulee asiakkaan hyväksyä seuraavat ehdot Key-Systemsilta: Registration Agreement of Key-Systems.

7.1.4 Verkkotunnuksen rekisteröijä nimeää Simply.com-sivuston nimetyksi edustajaksi kaikkien Simply.comin ohjauspaneelin kautta rekisteröityjen, hallittujen tai siirrettyjen TLD-tunnusten osalta.

7.1.5 Mikäli rekisteröijän tietoja muutetaan verkkotunnuksen rekisteröijä hyväksyy että verkkotunnusta ei lukita 60 päivään.

7.1.6 Simply.com ei ole vastuussa mikäli verkkotunnuksen tilaus epäonnistuu.

7.1.7 Viitaten yksittäisen ylätason verkkotunnuksen sovellettaviin sääntöihin sekä muiden kolmansien osapuolien toimittajien ehtoihin:

7.2 Verkkotunnuksen uusiminen

7.2.1. Verkkotunnusten uusiminen tapahtuu yleensä asiakkaan ohjauspaneelin kautta osoitteessa Simply.com. Jos automaattista uusimista ei ole aktivoitu, asiakas saa uusimismuistutuksen ennen verkkotunnuksen vanhenemista. Joka tapauksessa on asiakkaan oma vastuu varmistaa verkkotunnusten oikea-aikainen uusiminen.

7.2.2 Mikäli asiakas ei uusi verkkotunnustaan ajoissa se yleensä asetetaan karanteeniin (lunastettavaksi) kyseisen verkkotunnusrekisterin toimesta. Jos asiakas haluaa verkkotunnuksen uusittavan sen ollessa karanteenissa voi verkkotunnusrekisteri periä uusimisesta maksun, jonka Simply.com sitten laskuttaa asiakkaalta.

7.2.3 Asiakas voi vapaasti valita, haluaako uusia .dk-verkkotunnuksia Simply.comin kautta vai Punktum dk A/S:n kautta, mutta Punktum dk on päättänyt, että .dk-verkkotunnuksen uusiminen Simply.comin kautta on mahdollista vain enintään 1 kuukautta ennen verkkotunnuksen vanhenemista Punktum dk:ssa.

7.2.4 Jos asiakas uusii .dk-verkkotunnuksen Simply.comin kautta, Simply.com pyrkii periaatteessa hoitamaan verkkotunnusta Punktum dk:n kautta.

7.2.5 Osana .dk-verkkotunnusten uusimisprosessia, joka on määritetty Punktum dk A/S:n toimesta, Simply.comille voidaan lyhytaikaisesti ja tilapäisesti määrätä maksajan rooli .dk-verkkotunnuksen osalta ennen uusimisen suorittamista. Heti .dk-verkkotunnuksen uusimisen jälkeen maksajan rooli siirtyy aina takaisin verkkotunnuksen rekisteröijälle, joka on ilmoitettu Punktum dk:ssa.

7.2.6 Mikäli Simply.com käsittelee Asiakkaan .dk-verkkotunnusta jälleenmyyjän kautta, Asiakas hyväksyy, että Simply.com:lla on oikeus suorittaa maksuja Punktum dk:lle, vaihtaa nimipalvelimia, muuttaa yhteystietoja ja peruuttaa verkkotunnuksen Asiakkaan puolesta. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa näitä tietoja Punktum dk:n itsepalvelussa.

7.3 Verkkotunnusten kiistat

7.3.1 .dk-verkkotunnuksia koskevat riidat ratkaisee Domæneklagenævnet

7.3.2 Muita huipputason verkkotunnuksia koskevat kiistat on ratkaistava ICANNin UDRP-hallinnointimenettelyn avulla.

8 Asiakkaan vastuu

8.1 Yleistä

8.1.1 Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja järjestystä käyttäessään Simply.comin verkkoa ja palvelimia. Hyvät tavat ja järjestys tarkoittaa yleisesti että asiakas ei saa käyttää Simply.comin palveluita rikkoakseen Tanskan lainsäädäntöä tai millään tavalla häiritä muita yrityksiä tai yksityishenkilöitä. Jos asiakas on epävarma onko Ratkaisua koskeva toimenpide sallittu on asiakkaan vastuulla ottaa yhteyttä Simply.com-sivustoon ja pyytää ohjeita.

8.2 Perustiedot ja käyttöoikeudet

8.2.1 Asiakas on velvollinen pitämään perustietonsa ajan tasalla Simply.comissa jotta osoitetiedot, yhteystiedot ja laskutustiedot ovat aina voimassa. Perustietoja voidaan ylläpitää ohjauspaneelin kautta.

8.2.2 Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia asiakkaan liiketoimintaan liittyviä ja soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Asiakas hyväksyy myös sen että Simply.com ei valvo asiakkaan Ratkaisujen välittämien tietojen sisältöä ja että on yksin asiakkaan vastuulla varmistaa että asiakkaan lähettämät ja vastaanottamat tiedot ovat kaikkien soveltuvien vaatimusten mukaisia. Eivätkä riko lakeja ja sääntöjä.

8.2.3 Asiakas on velvollinen hankkimaan kaikki tarvittavat ja asianmukaiset luvat ja hyväksynnät kaikilta asiaankuuluvilta viranomaisilta jotka koskevat Simply.comin tarjoaman Ratkaisun asennusta, käyttöä ja omistajuutta.

9 Laittoman tai loukkaavan sisällön käsittely

9.1 Simply.comin reagointimahdollisuudet

9.1.1 Hosting-palveluntarjoajana Simply.com tarjoaa Ratkaisun jonka avulla asiakas voi tallentaa ja levittää tietojaan. Asiakkaalla on periaatteessa vapaat määräysoikeudet omiin tietoihinsa ja itse Ratkaisuun ja asiakkaalla on täysi vastuu siitä ettei Ratkaisussa ole laitonta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa sisältöä.

9.1.2 Jos asiakas tallentaa, julkaisee tai linkittää tekstejä, kuvia, elokuvaleikkeitä, äänitiedostoja tai minkä tahansa tyyppistä tietoa jonka Simply.com voi kohtuullisella todennäköisyydellä arvioida laittomaksi tai kolmannen osapuolen oikeuksien vastaiseksi varaa Simply .com oikeuden keskeyttää asiakkaan Ratkaisun ilman erillistä ilmoitusta, olematta vastuussa mistään tappioista, joita asiakkaalle saattaa aiheutua keskeytyksestä.

9.1.3 Yllä oleva pätee myös jos Simply.com katsoo, että asiakkaan Ratkaisun sisältö on loukkaavaa tai saattaa olla loukkaavaa.

9.2 Kolmannen osapuolen kysely

9.2.1 Jos Simply.com saa kolmannelta osapuolelta kyselyn jossa todetaan että asiakkaan Ratkaisussa on laitonta sisältöä, Simply.com ilmoittaa kyselystä asianomaiselle asiakkaalle.

9.2.2 Vastuuvapauden turvaamiseksi Simply.com on velvollinen arvioimaan onko kiistanalainen sisältö laitonta tai loukkaako se kolmannen osapuolen oikeuksia (Tanksan verkkokauppalain 16 §). Arvioinnissa Simply.com pyytää ja sisällyttää siihen mahdollisuuksien mukaan asiaankuuluvaa juridista dokumentaatiota kuten esim. määräys, oikeuden päätös tai todiste oikeuksien omistajuudesta. Jos Simply.com voi sellaisessa tilanteessa ja kohtuullisella todennäköisyydellä varmistua että asiakkaan Ratkaisu sisältää materiaalia joka on laitonta tai loukkaa dokumentoituja oikeuksia, on Simply.com oikeutettu ilman ennakkoilmoitusta keskeyttämään asiakkaan kyseessä olevan Ratkaisun olematta velvollinen korvaamaan asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

10 Simply.comin oikeudet

10.1 Simply.comilla on aina oikeus keskeyttää asiakkaan Ratkaisu ilman erillistä ilmoitusta mikäli asiakas on rikkonut näitä ehtoja. Simply.com lähettää kirjallisen perustelun jäädyttämiselle viitaten rikottuihin ehtoihin. Simply.comin toiminnan ja asiakkaiden häiriöt ja heikkeneminen katsotaan Ratkaisun väärinkäytöksi. Tämä voi milloin tahansa johtaa Ratkaisun keskeyttämiseen tai lopettamiseen. Simply.comilla on viimeinen sana väärinkäyton määritelmässä.

10.2 Simply.com varaa oikeuden irtisanoa asiakkaan jatkuvan Ratkaisun 30 päivän kirjallisella varoitusajalla. Tapauksissa joissa asiakas on maksanut ennakkoon ajalta joka keskeytyy Simply.com:n irtisanomisen vuoksi on asiakkaalla oikeus saada ennakkoon maksettu summa takaisin siltä ennakkomaksujaksolta jonka aikana tuote irtisanotaan.

11 Simply.comin vastuu

11.1 Simply.com ei ole vastuussa tappioista jotka aiheutuvat epäsuorista vahingoista mukaan lukien odotetun voiton menetys, tietojen menetys tai niiden palauttaminen uudelleen, liikearvon menetys, maksunsiirtoihin liittyvät tappiot, tekniset viat, luvaton pääsy, verkkosivuston virheellinen asennus tai muu vastaava epäsuora vahinko, joka liittyy järjestelmän käyttöön tai menetys, joka johtuu järjestelmän puuttuvista toiminnoista riippumatta siitä onko Simply.com-sivustolle ilmoitettu tällaisen menetyksen mahdollisuudesta ja riippumatta siitä voidaanko Simply.com:ia syyttää menetyksestä huolimattomuuden tai vastaavan perusteella.

11.2 Simply.com pyrkii siihen että järjestelmät ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Simply.comilla on kuitenkin oikeus keskeyttää toiminta jos huolto tai muut tekniset olosuhteet sitä edellyttävät. Tällaisista toimintakatkoksista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

12 Korvaus

12.1 Osapuolet ovat vastuussa vahingoista Tanskan lain yleisten sääntöjen mukaisesti. Korvauksen määrä rajoittuu selvitysmaksuun

12.2 Simply.com ei ole vastuussa seuraavan tyyppisistä menetyksistä:

  • Liiketappio tai epäsuora tappio
  • Asiakkaan palkkakulut omalle henkilökunnalle sekä ulkoiset kustannukset kadonneiden tietojen päivittämisestä ja järjestelmien palauttamisesta.
  • Asiakkaan kulut ulkopuolisesta konsulttiavusta ja neuvonantajista
  • Asiakkaan voiton ja/tai liikearvon menetys.

13 Force majeure

13.1 Sopimuksen mukaan kumpaakaan Partneria ei katsota vastuulliseksi vastustajaa kohtaan siltä osin kuin se on Partnerin vaikutusvallan ulkopuolella ja joita Partnerin ei olisi pitänyt ottaa huomioon sopimusta allekirjoittaessaan, eikä sen olisi pitänyt välttää tai ylittää.

13.2 Ylivoimaiseen esteeseen (Force majeure) voidaan vedota vain jos asianomainen osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut siitä toiselle osapuolelle viimeistään 5 työpäivän kuluessa ylivoimaisen esteen sattumisesta.

13.3 Ylivoimaisia esteitä voivat olla salamaniskut, tulvat, luonnonkatastrofit, virtalähteen katkeaminen, televiestintähäiriöt, tulipalo, savuvahinko, räjähdys, vesivahinko, viranomaisen hyväksynnän puuttuminen tai viivästyminen, valtion väliintulo, vandalismi, murto, terrorismi, sabotaasi, aseellinen konfliktit, kapinat, työseiskaukset, lakot ja työsulut, mukaan lukien myös Simply.comin omien työntekijöiden ja mahdollisten alihankkijoiden lakko ja työsulku. Yllä oleva pätee vaikka Simply.com olisi ristiriidan osapuoli ja vaikka ristiriita vaikuttaisi vain osiin Simply.comin toiminnoista.

14 Jälleenmyynti

14.1 Mikäli tilaus tehdään jälleenmyyntiä varten loppuasiakkaalle on tiedotettava Simply.comin roolista toimittajana. Simply.com suosittelee asiakassuhteen luomista loppuasiakkaan ja Simply.comin välille.

14.2 Asiakas ei saa jälleenmyydä Simply.comin tuotteita omissa nimissään jos tämä johtaa siihen että asiakas kilpailee Simply.comin kanssa.

15 Oikeuksien siirto

15.1 Osapuolilla on molemminpuolisesti oikeus siirtää kaikki sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa, mukaan lukien oikeus käyttää suoritettuja palveluita, kokonaan tai osittain osakkuusyhtiöille edellyttäen että tästä on ilmoitettu toiselle osapuolelle kirjallisesti vähintään 1 kuukausi ennen siirtoa. Siirto ei saa asettaa kumpaakaan osapuolta taloudelliseen tai liiketoiminnallisesti epäedulliseen asemaan.

15.2 Simply.com ei voi siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmansille osapuolille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Asiakas ei voi kieltäytyä antamasta suostumusta ilman pätevää syytä.

16 Peruuttamis- ja irtisanoutumisoikeus

16.1 Verkkotunnusta tilattaessa toimitetaan asiakkaalle erityisesti räätälöity tuote. Asiakas hyväksyy että Simply.com aloittaa tilauksen käsittelyn välittömästi maksun rekisteröinnin jälkeen ja että Tanskan kuluttajasopimuslain 18 §:n 1 momentin mukainen yleinen peruuttamisoikeus. 1 lakkaa, kun palvelu on rekisteröity saman lain 18 §:n momentin mukaisesti. 2, nro 3. Yritysasiakkaat tai kuluttajat eivät näin ollen voi peruuttaa verkkotunnuksen tilausta ja eivätkä he näin ollen saa takaisin väärin tilatun verkkotunnuksen rekisteröintimaksua.

16.2 webhotellia luotaessa on voimassa 14 päivän peruutusoikeus.

16.3 Kaikki liittymäsopimukset laskutetaan etukäteen 12 kuukauden ajalta. Tilaussopimuksen irtisanominen tapahtuu automaattisesti mikäli asiakas ei jatka sopimusta.

16.4 Kun Ratakaisun maksusuoritus on rekisteröity ei väärintilattujen tai jäljellä olevia aikoja pääsäntöisesti palauteta.

17 Henkilötietojen käsittely

17.1 Osana Simply.comin Ratkaisun toimittamista käsittelee Simply.com kaikkia henkilötietoja jotka asiakas uskoo Simply.comille. Tämän käsittelyn ehtoja säätelee osapuolten välinen tietojenkäsittelysopimus. Asiakas voi pyytää ja solmia Simply.com:n tietojenkäsittelysopimuksen asiakkaan ohjauspaneelin kautta.

17.2 Simply.com on velvollinen ryhtymään tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin turvatoimiin estääkseen asiakkaan tietojen tuhoutumisen vahingossa tai laittomasti ja katoamisen tai huonontumisen, sekä sen joutumisen valtuuttamattomien henkilöiden tietoon.

18 Luottamuksellisuus

18.1 Osapuolet sitoutuvat käsittelemään kaikkia toistensa suhteita koskevia tietoja luottamuksellisesti. Lisäksi osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta tällaisia luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille ilman vastapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa ja käyttämään luottamuksellisia tietoja vain sopimuksessa kuvattuun tarkoitukseen.

18.2 Luottamuksellisiksi tiedoiksi katsotaan kaikki tiedot osapuolten liiketoiminnasta mukaan lukien osapuolten liikekumppanit tai tiedot liikesuhteista, jotka osapuolet ovat saaneet kaupan kautta tiedoksi, lukuun ottamatta osapuolten itse julkiseksi tekemiä tietoja.

18.3 Osapuolilla on oikeus luovuttaa viranomaisille tietoja vastapuolesta lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Vastustaja on velvollinen luovuttamaan luottamukselliset tiedot niin rajoitetusti kuin mahdollista, kuitenkin kiertämättä millään tavalla viranomaisten vaatimuksia.

18.4 Salassapitovelvollisuus pätee myös osapuolten keskinäisen sopimussuhteen päätyttyä.

19 Kauppaa ulkomaisten yritysten kanssa

19.1 Käydessään kauppaa yritysten kanssa EU:ssa ei Simply.com veloita arvonlisäveroa vaan asiakas on velvollinen toimittamaan Simply.comille voimassa oleva ALV-numero. Lainsäädännön mukaan Simply.com on velvollinen toimittamaan luettelotiedot myynnistä Tanskan viranomaisille. Jos Simply.com määrätään maksamaan arvonlisävero, koska ALV-numero on virheellinen tai syötetty väärin, Simply.com pidättää oikeuden laskuttaa nämä kulut asiakkaalta.

20 Oikeuspaikkakunta

20.1 Näitä ehtoja on tulkittava Tanskan lain mukaisesti.

20.2 Osapuolet sitoutuvat pyrkimään neuvottelujen avulla löytämään sovintoratkaisun konflikteihin ja pyrkimään siihen siten että se ei vaikuta osapuolten muuhun tuotantoon tai muihin palveluihin.

20.3 Jos neuvottelujen jälkeen ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun on asia ratkaistava lopullisesti ja sitovasti välimiesmenettelyssä Tanskan välimiesoikeusinstituutin sääntöjen mukaisesti tai Simply.comin valitsemassa tanskalaisessa tuomioistuimessa.

21 Ottaa yhteyttä

21.1 Simply.com tarjoaa ilmaisen ja rajoittamattoman tuen online-tukijärjestelmämme kautta osoitteessa www.simply.com/support

21.2 Jos asiakas haluaa tehdä valituksen Simply.com-sivustolle voi sen tehdä Simply.comin online-tukijärjestelmän kautta.