Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for deg som besøkende eller kunde hos Simply.com.

Er du kunde hos oss og ser etter databehandleravtalen vår? Se samsvarssiden vår.

Gå til Samsvar

Dine personopplysninger

Som vertsleverandør er det vår viktigste sikkerhetsoppgave å ta godt vare på alle data som er betrodd oss, og sørge for at du til enhver tid lever opp til sikkerhetskravene fra kundene dine. Vi tar imidlertid ikke bare godt vare på dataene til kundene dine, vi tar også like godt vare på de personopplysningene vi innhenter om deg når du blir kunde hos oss.

Følgende er en beskrivelse av Simply.com personvernerklæring med informasjon om hvilke typer personopplysninger vi innhenter, når det skjer og hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Når du inngår en avtale med Simply.com A/S eller bruker nettsiden vår simply.com godtar du at Simply.com A/S behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning om vern av personopplysninger og denne personvernerklæringen.

Ledelsen og relevant personale hos Simply.com har tilgang til de opplysningene som er registrert om deg.

Den behandlingsansvarlige for personopplysninger som innhentes i forbindelse med salg av produkter, bruk av tjenester eller bruk av nettsiden simply.com er:

Simply.com A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, Danmark, VAT-no: DK-29412006

Hva er personopplysninger?

Begrepet personopplysninger dekker all informasjon som kan brukes til å identifisere en person, herunder, men ikke begrenset til, personens for- og etternavn, alder, kjønn, privatadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Hvis du ønsker å kjøpe og motta produkter eller tjenester fra Simply.com, har vi bruk for å innhente visse personopplysninger for å kunne gjennomføre handelen og for å kunne tilby deg tjenestene våre.

Når du blir bedt om å oppgi en rekke personopplysninger, har du mulighet for å avslå dette. Men hvis du velger å ikke gi oss data som er nødvendige for å kunne tilby et produkt eller en tjeneste, kan det hende at du ikke kan motta det aktuelle produktet eller tjenesten.

Simply.com innhenter og behandler personopplysningene dine når du på nettsiden vår foretar deg følgende:

 1. Gjennomfører et kjøp av produktene våre eller bestiller en av tjenestene våre
 2. Oppretter en kundekonto
 3. Melder deg på nyhetsbrevet vårt
 4. Oppretter en støttesak

Hvis du starter en bestilling hos Simply.com, som ikke gjennomføres, sletter vi informasjonen vi har lagret om deg etter 30 dager.

Kjøper du et produkt hos Simply.com, innhenter vi følgende data:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Land
 4. Telefonnummer
 5. E-postadresse
 6. Firmanavn
 7. MVA-nummer
 8. IP-adresse
 9. Kredittkorttype
 10. Kredittkort-token

Du kan velge å oppgi følgende personopplysninger i kontrollpanelet ditt:

 1. Bruker-ID hos Google
 2. Bruker-ID hos GitHub
 3. Mobilnummer
 4. Personnummer

Hva bruker vi personopplysningene dine til?

Behandlingsgrundlag

Vi kan behandle personopplysningene dine på ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Når vi har fått samtykke til dette
 • I forbindelse med utarbeidelsen eller gjennomføringen av en kontrakt
 • Dersom behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse
 • Dersom behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne forfølge en legitim interesse

Den generelle kontaktinformasjonen din

Vi innhenter generell kontaktinformasjon som for- og etternavn, e-postadresse, postadresse, leveringsadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata for å kunne levere det produktet eller de serviceytelsene som du har kjøpt hos oss. Vi innhenter e-postadressen din for å kunne sende deg en ordrebekreftelse samt informasjon om driftsstatus for produktet ditt.

Når du betaler for produktet, innhenter vi kortdata, navn og IP-adresse. Informasjonen som innhentes i forbindelse med betalingstransaksjonen, brukes og lagres kun til betalingsbehandling og oppfyllelse av den inngåtte avtalen.

Vi innhenter foretaksnummer (CPR) i forbindelse med registrering av domener, dersom det er et krav fra administratoren av domenet.

Vi bruker kontaktinformasjonen din for å kunne tilby deg effektiv kundeservice og støtte. Hvis du f.eks. har spørsmål til oss, bruker vi kontaktinformasjonen din til å identifisere kundekontoen din hos oss.

Vi bruker innhentede data til å kommunisere med deg. Vi kan f.eks. kontakte deg via e-post eller på andre måter for å drøfte forholdene rundt produktene dine, informere deg om at et abonnement opphører, be deg utføre en handling for å holde kontoen din åpen, eller lignende.

Vi har en legitim interesse av å kunne videreutvikle, markedsføre og forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr. Derfor bruker vi personopplysninger i oppsett og ved vedlikehold av produktene og tjenestene våre samt i forbindelse med markedsføringsaktivitetene våre. Vi kan også bruke personopplysninger til feilsøking og administrative formål. IP-adressen din brukes til sporbarhet og feilsøking, og i statistikk med det formål å videreutvikle og forbedre nettsiden til Simply.com.

Passord

For å yte optimal sikkerhet oppbevares alle kundepassord enten i kryptert form eller som en hashverdi.

Nyhetsbrev

Hvis du har gitt oss samtykke til dette under en registreringsprosess eller på nettsiden vår, bruker vi e-postadressen din til å sende ut nyhetsbrev.

Du kan når som helst melde deg på og si opp nyhetsbrevet. Alle nyhetsbrev inneholder også en lenke til avmelding.

Hvis behandling av personopplysninger er basert på samtykke fra deg, har du rett til å tilbakekalle samtykket når som helst.

Loggføring av IP-adressen din

Vi loggfører IP-adressen din for å kontrollere uautorisert bruk eller misbruk av produktene og tjenestene våre, eller på annen måte oppdage, undersøke eller forhindre aktiviteter som kan bryte med retningslinjene våre eller være ulovlige.

Slik behandling vil finne sted som en del av vår legitime interesse som behandlingsansvarlig.

Dataene brukes også til å analysere trender, administrere eller optimalisere tilbud, samt overvåke bruken av nettsiden vår.

Vi oppbevarer personopplysningene dine på våre egne tjenere, som er plassert i våre fysiske datasentre i Danmark.

Svindeldeteksjon

Vi bruker et system til verifikasjon av betalinger til bekjempelse av svindel. Når det gjennomføres et kjøp på nettsiden vår, vil visse personopplysninger bli analysert via et selskap som spesialiserer seg på svindelbeskyttelse. Kjøpet vil bli tildelt en svindelpoengsum basert på den automatiserte behandlingen av personopplysningene.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Generelt

Vi vil aldri selge personopplysningene dine til en tredjepart.

Vi kan dele personopplysningene dine med morselskapene våre og tilknyttede virksomheter. Innen det konsernet som Simply.com tilhører, kan dataene dine bli utvekslet innenfor EU. Utveksling av data innen konsernet er spesielt viktig for analytiske formål og interne administrasjonsaktiviteter (herunder markedsføringsaktiviteter). Det utveksles selvfølgelig ikke flere data enn nødvendig.

I visse tilfeller utleverer vi personopplysningene dine til Simply.coms samarbeidspartnere og leverandører, f.eks. leverandører av svindelforebyggende tjenester, leverandører av kundetilfredshetsundersøkelser og nyhetsbrevtjenester mv. Disse samarbeidspartnere behandler kun personopplysninger på Simply.coms vegne og i samsvar med vår instruks.

Vi kan videreformidle personopplysninger dersom vi mottar en bindende anmodning om dette fra en relevant myndighet, en rettsinstans, eller det følger av lovgivningen. Vi vil beskytte opplysningene dine ved å alltid la myndigheter og rettsinstanser dokumentere at de har det nødvendige rettslige grunnlag for å få opplysningene utlevert.

Betaling

Simply.com gjør bruk av betalings- og innløsningsleverandører når du benytter kredittkort til å betale for ytelsen. Her gjør vi bruk av:

Nets A/S, Onpay A/S.

Domeneregistreringer

Når du registrerer et domene gjennom Simply.com, vil de innsamlede personopplysningene bli gitt videre til den nasjonale eller internasjonale domeneadministratoren, som kan tildele deg bruksretten til domenet. Utlevering av informasjon skjer i henhold til de krav domeneadministratoren stiller, og Simply.com vil utelukkende kunne tilby kunden å registrere et domene ved slik innsamling og utlevering av nødvendige personopplysninger.

Vær oppmerksom på at når du registrerer et .nu og .se, er det et krav fra de aktuelle domeneadministratorene at du oppgir foretaksnummeret ditt (CPR).

Simply.com benytter seg av forskjellige leverandører til registrering, flytting og administrasjon av de domenenavnene du kjøper gjennom oss:

IIS, Punktum dk, KeySystems, Joker, Hexonet, Ascio.

Underdatabehandlere

I tillegg har vi en rekke underdatabehandlere som vi kan overlate personopplysninger til.

Se hvem vi bruker som underbehandlere på simply.com/compliance.

Sporing og markedsføring

Vi har en legitim interesse av å kunne videreutvikle, markedsføre og forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr. Derfor bruker vi personopplysninger i oppsett og ved vedlikehold av produktene og tjenestene våre samt i forbindelse med markedsføringsaktivitetene våre. Vi kan også bruke personopplysninger til feilsøking og administrative formål.

Sikkerhet

Vi har iverksatt nødvendige og strenge sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang til personopplysningene dine. Vi sikrer at kun de nødvendige personene har tilgang til dataene dine, at tilgangen til dataene dine er beskyttet, samt at sikkerhetstiltakene våre kontrolleres regelmessig. Som en del av tiltakene våre benytter vi SSL-sertifikater til sikker overføring av dataene dine og din kommunikasjon med oss.

Sletting av personopplysninger

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene for at vi innhentet, behandlet og oppbevarte dem. Selv om du sier opp produktene dine hos oss, skal du være oppmerksom på at vi fortsatt oppbevarer noen data. Det er data om kundeforholdet ditt som er nødvendige for å kunne fastslå viktige handlinger foretatt av deg eller oss i løpet av kundeforholdet. Det kan for eksempel være data som vi har bruk for med tanke på å kunne fastslå eventuelle rettskrav som måtte springe ut av avtaleforholdet mellom deg og Simply.com, eller data som etter ufravikelige lovbestemmelser skal oppbevares i en viss tidsperiode. Vi vurderer fortløpende behovet vi har for oppbevaring av data, slik at vi ikke lagrer mer enn høyst nødvendig.

Dine rettigheter

Som registrert person har du en rekke rettigheter, som vi til enhver tid skal sikre oppfyllelse av.

Du har rett til å be om følgende fra oss:

 1. Å få tilgang til og få rettet/endret personopplysningene dine
 2. Å få slettet personopplysninger
 3. Du har også rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, og du har rett til å sende inn en klage til en datatilsynsmyndighet.

Vi anbefaler at du via kontrollpanelet vårt fjerner de dataene du ikke ønsker at vi skal oppbevare, eller sletter kontoen din, noe som resulterer i at dataene blir slettet. (Vær likevel oppmerksom på at vi fortsatt vil oppbevare data i henhold til våre bokføringsforpliktelser)

Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte kundestøtten vår.

Endringer

Simply.com forbeholder seg retten til å endre og oppdatere denne erklæringen.